Audiometria tonalna

Badanie słuchu mające na celu zbadanie poziomu słyszenia Klienta. Za pomocą słuchawek powietrznych oraz kostnych uzyskujemy krzywe audiometryczne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie określić rodzaj oraz typ ewentualnego ubytku słuchu. Jest to badanie słuchu niezbędne do dopasowania aparatów słuchowych. Centrum Maytone korzysta z nowoczesnego sprzętu audiometryczego.

Audiometria słowna

Jest to audiometria uzupełniająca audiometrię tonalną. Znajduje swoje zastosowanie w diagnostyce słuchu. Na podstawie tego badania, dowiadujemy się jaki jest procent zrozumienia słów w zależności od natężenia dźwięku. Często Klienci skarżą się, że słyszą, ale nie są w stanie zrozumieć słów, W takich sytuacjach należy wykonać badanie audiometrii słownej.

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna to pomiar ucha środkowego. Bardzo ważne badanie w przypadku podejrzenia wszelkiego rodzaju zaburzeń ucha. Dokładność tej metody opiera się na:

  • tympanometrii
  • odruchu z mięśnia strzemiączkowego
  • ocenie funkcjonalności trąbki słuchowej

Jest to badanie szybkie w wykonaniu oraz nieinwazyjne. Pomaga wykluczyć bądź potwierdzić takie schorzenia jak:

  • zapalenia ucha środkowego
  • niedrożność trąbki słuchowej
  • przerost migdałków
  • porażenie nerwu twarzowego
  • płyn w uchu środkowym
  • przerwanie kosteczek słuchowych
  • otosklerozę

Ocena zysku z aparatów słuchowych- badanie w wolnym polu

Dopasowanie aparatu słuchowego to dopiero początek przygody ze światem dźwięków. Dla nas protetyków słuchu, ogromną rolę odgrywa stopień zadowolenia z aparatów słuchowych. W tym celu korzystamy z ustawionych w odpowiednim azymucie głośników oraz audiometru tonalnego. Klient ma za zadanie powtarzać szereg słów usłyszanych bezpośrednio z otoczenia. W ten sposób wywołujemy prawdziwe środowisko. Jesteśmy w stanie sprawdzić jak pacjent powtarza słowa z użyciem aparatów słuchowych oraz bez nich. Jest to badanie ważne zarówno dla pacjenta, jak i dla protetyka słuchu.

  2017            Projekt i wykonanie - DUX-Promotion.pl