refundacje

Dofinansowania NFZ

​​Dofinansowanie NFZ na aparaty słuchowe przewodnictwa powietrznego

Status osoby

Limit NFZ

% refundacji

Kwota refundacji

Osoba dorosła ubytek słuchu >40 dB

2 x 1 000,00 zł

70,00%

2 x 700 zł

Inwalidzi wojenni

2 x 1 000,00 zł

100,00%

2 x 1000 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r.ż.

2 x 2 000,00 zł

100,00%

2 x 2000 zł

Dofinansowanie NFZ na aparaty słuchowe przewodnictwa kostnego

Status osoby

% refundacji

Kwota refundacji

Limit NFZ

Osoba dorosła ubytek słuchu >40 dB

2 x 1800 zł

70,00%

2 x 1260 zł

Inwalidzi wojenni

2 x 1800 zł

100,00%

2 x 1800 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r.ż.

2 x 1800 zł

100,00%

2 x 1800 zł

Dofinansowanie NFZ na wkładkę uszną indywidualną

Status osoby

Limit NFZ

% refundacji

Kwota refundacji

Osoba dorosła

ubytek słuchu >40 dB

2 x 100 zł

50,00%

2 x 50 zł

Inwalidzi wojenni

2 x 100 zł

100,00%

2 x 50 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r.ż.

2 x 100 zł

60,00%

2 x 60 zł

Dofinansowanie PFRON na aparaty słuchowe przewodnictwa powietrznego

Status osoby

Maksymalna kwota dofinansowania z PFRON

Ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści

1 200,00 zł

Czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność aparatowania obustronnego

2 x 1200 zl

Inwalidzi wojenni

1 200,00 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r.ż.

2 x 2500 zł

Dofinansowanie PFRON na aparaty słuchowe przewodnictwa kostnego

Status osoby

Maksymalna kwota dofinansowania z PFRON

Ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści

2 250,00 zł

Czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność aparatowania obustronnego

2 x 2250 zł

Inwalidzi wojenni

1 200,00 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r.ż.

2 x 2250 zł

  2017            Projekt i wykonanie - DUX-Promotion.pl