Badanie słuchu Piaseczno

Przeprowadzenie badania słuchu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu jest konieczne do stwierdzenia stopnia ubytku słuchu. Jednym z jego etapów jest audiometria totalna, która pozwala sprawdzić, czy przyczyna niedosłuchu zlokalizowana jest w uchu wewnętrznym, środkowym, czy w dalszych partiach drogi słuchowej. Takie badanie słuchu zaleca się zwłaszcza osobom wyjątkowo narażonym na pracę w hałasie. Wskazaniem do badania mogą być również urazy głowy, tętniaki, a także zapalenie opon mózgowych. Wyniki przedstawiane są na specjalnym audiogramie i interpretowane przez lekarza bądź protetyka słuchu. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia tego rodzaju badania może być klaustrofobia. Gdzie można się na nie zapisać? Jednym z miejsc, w którym wykonuje się je niemal codziennie jest Piaseczno. Mieści się tam nasz oddział oraz gabinet doboru aparatów słuchowych.

  2017            Projekt i wykonanie - DUX-Promotion.pl