Badanie słuchu Chorzów

Profesjonalne badanie słuchu przeprowadzone przez specjalistę jest konieczne do oszacowania stopnia ubytku słuchu. Dopiero na tej podstawie dobierany zostaje odpowiedni aparat słuchowy. Samo badanie składa się zazwyczaj z dwóch etapów i nie zabiera wiele czasu. Do jego wykonania potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Jeżeli ubytek słuchu zostaje stwierdzony, pacjent otrzymuje skierowanie do protetyka. Kto powinien udać się na badanie słuchu? Każdy z nas powinien wykonywać takie badanie profilaktycznie. Wiele czynników zewnętrznych może bowiem przyczyniać się do częściowej utraty słuchu. Należą do nich m.in. głośne słuchanie muzyki, praca w hałasie czy postępujący proces starzenia. Maytone to centrum audiologiczno-protetyczne, które posiada siedziby w różnych częściach Polski, między innymi w mieście Chorzów. Serdecznie zapraszamy do umówienia wizyty.

  2017            Projekt i wykonanie - DUX-Promotion.pl